TARIKH PAKEJ
BERBAKI
HARGA
MINIMA
HARGA
MAKSIMA
FLIGHT HOTEL MEKAH MAKSIMA
KEKOSONGAN
  Updated : 
  Sept 2019
       Semua
 penerbangan Terus
 kecuali dinyatakan
  Semua pakej
 12 hari kecuali
 dinyatakan
   Semua bilik
  ber 5, kecuali
    dinyatakan

01 Jan 2020
02 Jan 2020
04 Jan 2020
06 Jan 2020
07 Jan 2020
08 Jan 2020
09 Jan 2020
11 Jan 2020
12 Jan 2020
13 Jan 2020
14 Jan 2020
15 Jan 2020
16 Jan 2020
17 Jan 2020
18 Jan 2020
19 Jan 2020
20 Jan 2020
21 Jan 2020
22 Jan 2020
23 Jan 2020
24 Jan 2020
25 Jan 2020
26 Jan 2020
27 Jan 2020
28 Jan 2020
29 Jan 2020
30 Jan 2020

3 PAKEJ
5 PAKEJ
3 PAKEJ
2 PAKEJ
2 PAKEJ
2 PAKEJ
7 PAKEJ
3 PAKEJ
3 PAKEJ
1 PAKEJ
2 PAKEJ
4 PAKEJ
5 PAKEJ
TIADA
3 PAKEJ
1 PAKEJ
2 PAKEJ
TIADA
3 PAKEJ
4 PAKEJ
TIADA
6 PAKEJ
2 PAKEJ
6 PAKEJ
5 PAKEJ
TIADA
4 PAKEJ
  
   RM 5340
   RM 5940
   RM 5400
   RM 5340
   RM 5940
   RM 5640
   RM 5840
   RM 5340
   RM 6040
   RM 5840
   RM 6140
   RM 5840
   RM 5840
   -
   RM 5940
   RM 6140
   RM 5940
   -
   RM 5640
   RM 5740
   -
   RM 6040
   RM 6340
   RM 5340
   RM 5940
   -
   RM 5940
  
   RM 6240
   RM 6040
   RM 5940
   RM 6140
   RM 5940
   RM 6240
   RM 6900
   RM 6140
   RM 6040
   RM 5840
   RM 7040
   RM 5840
   RM 5940
   -
   RM 6140
   RM 6140
   RM 6440
   -
   RM 6240
   RM 6340
   -
   RM 6440
   RM 6540
   RM 6140
   RM 6340
   -
   RM 5940
  
   AIR ASIA / SAUDI
   AIR ASIA / SAUDI
   AIR ASIA / MAS
   AIR ASIA / SAUDI
   MAS       / SAUDI
   MAS CH / SAUDI
   AASIA / MAS / SAUDI
   AASIA / MAS / SAUDI
   MAS      / SAUDI
   AIR ASIA
   MAS
   AIR ASIA
   AIR ASIA / SAUDI
   -
   MAS
   MAS
   SAUDI
   -
   AIR ASIA / SAUDI
   AASIA / MAS / SAUDI
   -
   AIR ASIA / MAS
   MAS      / SAUDI
   AIR ASIA
   MAS CH, MAS / SAUDI
   -
   AIR ASIA / SAUDI
  
  Hilton/ Le Meridian/ Safwa
  Safwa/ Elaf Majeedi

  Safwa
  Le meridian/ Safwa
  Safwa
  Safwa/ Le Meridian
  Safwa/ Elaf Majeedi / LE
  Le Meridian/Safwa/ Elaf
  Safwa
  Safwa / Elaf Majeedi
  Safwa / Elaf Majeedi
  Safwa
  Hilton / Safwa

  Safwa
  Safwa / Elaf Majeedi
  Safwa

  Hilton / Safwa
  Safwa / Le Meridian

  Safwa
  Safwa / Elaf Majeedi
  Hilton / Safwa / LE Mer
  Safwa / Le Meridian

  Safwa
   
  7
  42
  9
  14
  10
  21
  41
  19
  32
  1
  2
  37
  44
  -
  33
  6
  44
  -
  21
  19
  -
  44
  44
  44
  10
  -
  44
Maklumat di atas boleh berubah, sebelum sempat menyampaikan notis